Nawigacja

 • Dyskoteka 1.10.2015 r.

   

  Miejscowość

  Godziny

  odjazdu

  Nowe Chrapowo

   

  16.20

  Stare Chrapowo

   

   

  16.25

  Nowe Linie

   

  16.30

  Swochowo

   

  16.40

  Linie

   

  16.45

   

  Chabówko

   

  16.10

  Będgoszcz

   

  16.15

  Chabowo

   

  16.20

  Babin

   

  16.30

  Babinek

   

  16.40

  Parsów

   

  16.50

   

   

   

 • Statut szkoły został zaktualizowany

  14.09.2015
 •  

  Godziny odjazdu autobusu szkolnego

  od dnia 1.09.2015 r.

  godz 7.20

  Nowe Chrapowo      6.40
    Stare Chrapowo      6.45
    Nowe Linie             6.50
    Swochowo             7.00
    Linie                     6.55

   Chabówko              6.35
   Będgoszcz              6.40
   Chabowo                6.45

   Babin                     6.50
   Babinek                 6.55
   Parsów                  7.00

  godz 8.05

   

  Nowe Chrapowo      7.20
    Stare Chrapowo      7.25
    Nowe Linie             7.30
    Swochowo             7.45
    Linie                     7.30

   Chabówko              7.20
   Będgoszcz              7.25
   Chabowo                7.30

   Babin                     7.35
   Babinek                 7.40
   Parsów                  7.50

    godz. 9.05

   

  Nowe Chrapowo 8.25
  Stare Chrapowo 8.30
  Nowe Linie 8.35
  Swochowo 8.45
  Linie 8.40

   


  Chabówko 8.15
  Będgoszcz 8.10
  Chabowo 8.20
  Babin 8.25
  Babinek 8.35
  Parsów 8.45

   

   

 • Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne w roku szkolnym 2015/2016

  http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/935-regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-gimnazjow-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2015-2016

 • Zebranie 16.09.2015r.

   

  ZEBRANIE OGÓLNE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 3,4-6 SP I GIM.NA SALI GIMNASTYCZNEJ O GODZ. 16.00.

  PO SPOTKANIU- ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI WEDŁUG HARMONOGRAMU ZEBRAŃ.

  Klasa

  Wychowawca

  Numer sali

  Godzina

  0 A

  Maria Śmiałkowska

  16

  15.30

  1a

  Bogusława Kałużna

  9

  15.30

  1b

  Renata Jasiak

  18

  16.00

  2a

  Marzena Zięcina

  8

  15.30

  2b

  Kamila Pawłowska

  4

  15.30

  2c

  Ewelina Budynek - Padusińska

  6

  15.30

  3a

  Małgorzata Pawlik

  4

  16.00

  3b

  Iwona Kochel

  7

  16.00

  4a

  Mariola Kuźniar

  10

  16.00

  5a

  Jolanta Tarkowska

  13

  16.00

  5b

  Magdalena Wach

  21

  16.00

  5c

  Anna Szkarapata

  5

  16.00

  6a

  Urszula Sterna

  12

  16.00

  6b

  Klaudia Kaczalska

  12

  16.00

  IA

  Bogusława Cesarz

  15

  16.00

  IB

  Janina Woszczyńska

  17

  16.00

  IIA

  Marta Chytra

  1

  16.00

  IIIA

  Anna Ratajczyk

  11

  16.00

  IIIB

  Agnieszka Michalik

  18a

  16.00

   

  Pozostali nauczyciele pełnią dyżur od 15.30 do 17.00.

   

  Zebranie Rady Rodziców o godz. 17.30 w sali nr 17

 • Aktualizacja danych

  18.09.2015 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. JANA PAWŁA II w BIELICACH

  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  KONSERWATOR, DOZORCA - 1 etat

  UMOWA O PRACĘ

   

   

  WYMAGANIA FORMALNE:

   

  Wymagania niezbędne z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zmianami):

  1. obywatelstwo polskie,

  2. minimum wykształcenie zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym,

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

  5. nieposzlakowana opinia,

  6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator, dozorca

   

  WYMAGANIA DODATKOWE

   

  Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

  1. Umiejętności techniczne i remontowo budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń.

  2. Sumienność

  3. Uczciwość

  4. Punktualność

  5. Komunikatywność

  6. Pracowitość

  7. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy

   

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW

   

  1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:

  a) drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek)

  b) prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji)

  c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)

  d) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie)

  e) prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)

  2. Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)

  3. Prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów.

  4. Obsługa elektronarzędzi.

  5. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.

  6. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.

  7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

   

  WARUNKI PRACY I PŁACY:

   

  1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

  2. Warunki płacy: Wynagrodzenie w/g regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398).

  3. Miejsce pracy: Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach

  4. Zatrudnienie na stanowisku: KONSERWATOR, DOZORCA

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   

  1. CV, list motywacyjny,

  2. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  4. świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

  5. oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko konserwatora,

  6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora, dozorca

  7. dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na stanowisku konserwatora.

  dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach

  w godzinach od 08:00-15:00.

   

 • 18.02.2015

  FREKWENCJA NA ZEBRANIACH

  ROK SZKOLNY 2014/15

   

  Klasa

  Wychowawca

  17.09.2014

  10.12.2014

  5.02.2015

  28.04.2015

  21.05.15

  0 A

  Maria Śmiałkowska

  100,00%

  90,00%

  90,48%

  95%

  ------------

  0 B

  Karolina Piecyk

  78,00%

  78,00%

  73%

  77%

  -----------

  1a

  Marzena Zięcina

  95,00%

  77,00%

  94%

  66%

  79%

  1b

  Kamila Pawłowska

  95,00%

  77,00%

  100%

  82%

  58%

  1c

  Ewelina Budynek - Padusińska

  83,00%

  77,00%

  83%

  88%

  55%

  2a

  Monika Jóźwiak

  95,00%

  82,00%

  86%

  72%

  77%

  2b

  Iwona Kochel

  100,00%

  90,00%

  94%

  95%

  ------------

  3a

  Bogumiła Kałużna

  100,00%

  60,00%

  93,5%

  81%

  ------------

  4a

  Jolanta Tarkowska

  83,00%

  83,00%

  71%

  71%

  71%

  4b

  Marta Wach

  94,00%

  59,00%

  69%

  62%

  75%

  4c

  Anna Szkarapata

  84,00%

  68,00%

  95%

  ZW.LEK.

  70%

  5a

  Urszula Sterna

  59,00%

  59,00%

  52%

  76%

  65%

  5b

  Klaudia Kaczalska

  89,00%

  74,00%

  84%

  68%

  58%

  6a

  Bogusława Cesarz

  78,00%

  72,00%

  84%

  47%

  42%

  6b

  Janina Woszczyńska

  71,00%

  71,00%

  76%

  59%

  88%

  IA

  Marta Chytra

  83,00%

  100,00%

  50%

  92%

  50%

  IB

  Elżbieta Rosińska

  69,00%

  75,00%

  58%

  67%

  75%

  IIA

  Anna Ratajczyk

  71,00%

  57,00%

  79%

  79%

  50%

  IIB

  Agnieszka Michalik

  87,00%

  63,00%

  56%

  50%

  63%

  IIIA

  Maria Kuźniar

  42,11%

  47,00%

  85%

  75%

  50%

  IIIB

  Małgorzata Jasińska

  91,00%

  77,00%

  91%

  64%

  77%

   

 • Godziny lekcyjne w I półroczu roku szkolnego 2015/2016

  01.09.2016

  0. 7.20- 8.05

  1.8.10- 8.55

  2.9.05 -9.50

  3.10.00- 10.45

  4. 10.55-11.40

  5.11.55-12.40

  6.12.50-13.35

  7. 13.40-14.25

   

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach
  ul. Jana Pawła II 33 a, 74-202 Bielice
 • 091 5644 127
  fax 091 5644127

Galeria zdjęć