Nawigacja

 •  

  Godziny odjazdu autobusu szkolnego

  od dnia 1.09.2015 r.

  godz 7.20

  Nowe Chrapowo      6.45
    Stare Chrapowo      6.50
    Nowe Linie             6.55
    Swochowo             7.00
    Linie                     7.05

   Chabówko              6.35
   Będgoszcz              6.40
   Chabowo                6.45

   Babin                     6.50
   Babinek                 7.00
   Parsów                  7.10

  godz 8.05

   

  Nowe Chrapowo      7.20
    Stare Chrapowo      7.25
    Nowe Linie             7.30
    Swochowo             7.45
    Linie                     7.30

   Chabówko              7.20
   Będgoszcz              7.25
   Chabowo                7.30

   Babin                     7.35
   Babinek                 7.40
   Parsów                  7.50

    godz. 9.05

   

  Nowe Chrapowo 8.25
  Stare Chrapowo 8.30
  Nowe Linie 8.35
  Swochowo 8.45
  Linie 8.40

   


  Chabówko 8.15
  Będgoszcz 8.10
  Chabowo 8.20
  Babin 8.25
  Babinek 8.35
  Parsów 8.45

   

   

 • Aktualizacja danych

  31.08.2015 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • WYPRAWKA SZKOLNA 2015

  Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach informuje, o możliwości skorzystania z pomocy na zakup podręczników zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniomw 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

   

  Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

  1. uczniom klasy III podstawowej,

  2. uczniom:

  • słabowidzącym,

  • niesłyszącym,

  • słabosłyszącym,

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  • zniepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających

  w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych oraz klasy II i III gimnazjum.

  Pomoc przeznaczona jest dla:

  1. uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie

  przekracza kryterium dochodowego tj. 574 zł netto na jedną osobę w rodzinie;

  2. uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,

  pochodzącym z rodzin, w których występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

  3. uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły

   

  * Rodzice ucznia składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym dnia 8 września 2015 roku do dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach

  *   Do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów  - oświadczenie o wysokości dochodów,

  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, bądź kserokopię decyzji.

  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

  • w przypadku osób ubiegających się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

  Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, zwraca rodzicom uczniów koszty indywidualnie zakupionych podręczników po przedłożeniu dowodów zakupów tj. faktura VAT lub rachunek imienny lub paragon bądź oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

   

   

 • 18.02.2015

  FREKWENCJA NA ZEBRANIACH

  ROK SZKOLNY 2014/15

   

  Klasa

  Wychowawca

  17.09.2014

  10.12.2014

  5.02.2015

  28.04.2015

  21.05.15

  0 A

  Maria Śmiałkowska

  100,00%

  90,00%

  90,48%

  95%

  ------------

  0 B

  Karolina Piecyk

  78,00%

  78,00%

  73%

  77%

  -----------

  1a

  Marzena Zięcina

  95,00%

  77,00%

  94%

  66%

  79%

  1b

  Kamila Pawłowska

  95,00%

  77,00%

  100%

  82%

  58%

  1c

  Ewelina Budynek - Padusińska

  83,00%

  77,00%

  83%

  88%

  55%

  2a

  Monika Jóźwiak

  95,00%

  82,00%

  86%

  72%

  77%

  2b

  Iwona Kochel

  100,00%

  90,00%

  94%

  95%

  ------------

  3a

  Bogumiła Kałużna

  100,00%

  60,00%

  93,5%

  81%

  ------------

  4a

  Jolanta Tarkowska

  83,00%

  83,00%

  71%

  71%

  71%

  4b

  Marta Wach

  94,00%

  59,00%

  69%

  62%

  75%

  4c

  Anna Szkarapata

  84,00%

  68,00%

  95%

  ZW.LEK.

  70%

  5a

  Urszula Sterna

  59,00%

  59,00%

  52%

  76%

  65%

  5b

  Klaudia Kaczalska

  89,00%

  74,00%

  84%

  68%

  58%

  6a

  Bogusława Cesarz

  78,00%

  72,00%

  84%

  47%

  42%

  6b

  Janina Woszczyńska

  71,00%

  71,00%

  76%

  59%

  88%

  IA

  Marta Chytra

  83,00%

  100,00%

  50%

  92%

  50%

  IB

  Elżbieta Rosińska

  69,00%

  75,00%

  58%

  67%

  75%

  IIA

  Anna Ratajczyk

  71,00%

  57,00%

  79%

  79%

  50%

  IIB

  Agnieszka Michalik

  87,00%

  63,00%

  56%

  50%

  63%

  IIIA

  Maria Kuźniar

  42,11%

  47,00%

  85%

  75%

  50%

  IIIB

  Małgorzata Jasińska

  91,00%

  77,00%

  91%

  64%

  77%

   

 • Godziny lekcyjne w II półroczu roku szkolnego 2014/2015

  0. 7.20- 8.05

  1.8.10- 8.55

  2.9.05 -9.50

  3.10.00- 10.45

  4. 10.55-11.40

  5.11.55-12.40

  6.12.50-13.35

  7. 13.40-14.25

   

 • 11.02.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień babci i dziadka 2015.

 • Tegoroczni absolwenci Gimnazjum w Bielicach pojadą na Mistrzostwa Europy w Sumo!

   

  Na Mistrzostwach Polski w Sumo rozgrywanych 6 i 7 czerwca 2014 roku w Siedlcach Weronika Maćkowiak zdobyła Mistrzostwo Polski w Sumo, a tuż za nią uplasowała się jej siostra Wiktoria Maćkowiak. Ten sukces sprawił, że obie dziewczyny ze Starego Chrapowa w gminie Bielice trafiły do kadry Polski i będą reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Europy pod koniec września na Białorusi.

  Jest to ogromne osiągnięcie, siostry promują naszą szkołę i gminę już nie tylko na terenie powiatu, województwa i kraju. Absolwentki Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach  uczyły się sumo pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego - Pana Leszka Domszego i Pani Marty Wach.

  Głównymi sponsorami wyjazdu są Wójt Gminy Bielice Pan Zdzisław Lech Twardowski oraz klub Spartakus Pyrzyce.    

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach
  ul. Jana Pawła II 33 a, 74-202 Bielice
 • 091 5644 127
  fax 091 5644127

Galeria zdjęć